Tiến lên Việt Nam số 1

03/11/16

Tiến lên Việt Nam số 1 gồm có: Khởi nghiệp từ những thanh gỗ sáng tạo, Truyền cảm hứng khởi từ Chủ tịch Vina-link Group, Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình Tiến lên Việt Nam số 1.

789