Cô gái biến Thái Nguyên thành vùng trà sạch

15/11/16

Tiến lên Việt Nam số 5: Nguyễn Dương Anh khởi nghiệp từ ước mơ thay đổi thói quen canh tác cây trà của người Thái Nguyên, biến Thái Nguyên thành vùng trà sạch.

789