Nông dân Đỗ Thành Khoa làm giàu từ cây Sachi

31/12/16

Tiến lên Việt Nam số 16: Là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam trồng cây Sachi, Đỗ Thành Khoa thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

789