Thu 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp

01/01/17

Tiến lên Việt Nam số 18: Ông Nguyễn Minh Quang thu nhập lên tới 300 triệu đồng mỗi năm từ sở hữu một trại nuôi chim bồ câu Pháp và một trang trại heo.

789