Khởi nghiệp của người nông dân thu tiền tỷ từ việc trồng cây dược liệu

13/02/17

Tiến lên Việt Nam số 19: Khởi nghiệp của người nông dân thu tiền tỷ từ việc trồng cây dược liệu, Cảm hứng khởi nghiệp và Sàn ý tưởng.

Khởi nghiệp của người nông dân thu tiền tỷ từ việc trồng cây dược liệu.

789