Khởi nghiệp từ trang phục Chăm Hồi giáo

1 ngày 10 giờ 18 phút trước

Chị Sa Y Dah - Người phụ nữ dân tộc Chăm đã phối hợp những loại hoa văn truyền thống Chăm An Giang với hoa văn hiện đại để đưa vào từng sản phẩm dệt của mình.

789