Câu chuyện khởi nghiệp từ ứng dụng hẹn hò trực tuyến trên điện thoại

14/02/17

Cùng nghe câu chuyện phát triển ứng dụng hẹn hò trực tuyến Rudicaf của CEO Vũ Nguyệt Ánh.

789